دانلود مقاله بررسي ساختار اجتماعي مناطق حاشيه نشين شهر ايلام

,بررسی,ساختار,اجتماعی,مناطق,حاشیه,نشین,شهر,ایلامبررسی,ساختار,اجتماعی,مناطق,حاشیه,نشین,شهر,ایلام,دانلود مقاله بررسی ساختار اجتماعی مناطق حا در دسته بندی علوم انسانی
بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به دانلود مقاله بررسي ساختار اجتماعي مناطق حاشيه نشين شهر ايلام را که در دسته بندی علوم انسانی قرار دارد را
در صورت نیاز دانلود نمایید.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 15   بررسي ساختار اجتماعي مناطق حاشيه نشين شهر ايلام چكيده: این بررسی به مطالعه و ارزیابی تطبیقی شاخصهای توسعه انسانی شهر- روستا در مناطق حاشیه نشین شهر ایلام(بان بور، بان  چرمگ و کمربندی) در مقایسه با میانگین این شاخصها در سطح استان و کشور در سال 1385 می پردازد. آمارهای پایه ای داده ها مربوط به سال 1383 می باشد. جهت امکان مقایسه بهتر، آزمون بررسی ساختار اجتماعی- اقتصادی مناطق حاشیه نشین ایلام طراحی و بین خانوارهای نمونه اجراء گردید. اعتبار آزمون با کمک فرمول آلفای کرونباخ 62/0: α بدست آمد. نتایج جمع آوری اسنادی آمارها و مقایسه با نتایج آزمون حاشیه نشینی نشانگر توسعه نیافتگی و توزیع نابرابر هزینه- درآمد و دیگر شاخصهای توسعه انسانی بویژه مولفه های بهداشت و درمان و آموزش است. این نتایج همسویی بالایی با چارچوب نظری پژوهش(گیدنز، زیمل و مرتون) داشت. مهاجرت در این مناطق بیشتر در ساخت خویشاوندی و بر اثر دافعه اجتماعی- فرهنگی روستایی بوده است نه دافعه اقتصادی روستا یا جاذبه اقتصادی شهرها …

 • دانلود گزارش تخصصی رشته خیاطی ویژه دبیران فنی و کار دانش

  گزارش تخصصی خیاطی,گزرش تخصصی کار دانش,دانلود گزارش تخصصی دبیر کاردانش ,گزارش تخصصی در دسته بندی کارآفرینی ، طرح توجیهی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به دانلود گزارش تخصصی رشته خیاطی ویژه دبیران فنی و کار دانش را که در…

 • پاور پوینت در مورد سری فوریه سیستم های زمان پیوسته و زمان گسسته

  پاور پوینت در مورد سری فوریه سیستم های زمان پیوسته و زمان گسسته ,سری فوریه سیستم های زمان پیوسته و زمان گسسته,دانلود پاور پوینت در مورد سری فو در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط…

 • دانلود مقاله شعر زبان سعدى و زبان شعر حافظ

  ,شعر,زبان,سعدی,و,زبان,شعر,حافظشعر,زبان,سعدی,و,زبان,شعر,حافظ,دانلود مقاله شعر زبان سعدی و زبان شعر حافظ در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به دانلود مقاله شعر زبان سعدى و زبان شعر حافظ را که در دسته بندی عمومی و آزاد قرار…

 • دانلود الكترو شناور

  ,الکترو,شناورمقدمه,,دانلود الکترو شناور در دسته بندی فنی و مهندسی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به دانلود الكترو شناور را که در دسته بندی فنی و مهندسی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود الكترو شناور لینک دانلود…

 • پاورپوینت تهیه منحنی استاندارد به روش اسپکتروفتومتری

  پاورپوینت تهیه منحنی استاندارد به روش اسپکتروفتومتری ,تهیه منحنی استاندارد به روش اسپکتروفتومتری,دانلود پاورپوینت تهیه منحنی استاندارد به در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به پاورپوینت تهیه منحنی استاندارد به روش اسپکتروفتومتری را که…